Estimulació Cognitiva en Residència Barcelona UC

L’estimulació cognitiva és un conjunt d’exercicis i d’activitats destinades a millorar i/o mantenir les capacitats mentals d’una persona al llarg del temps.

En Residència Barcelona Unitats de Convivència els nostres residents exerciten aquestes capacitats mentals a través d’activitats lúdiques com a manualitats.