ELS SENTIMENTS EN LA RESIDÈNCIA (PRIMERA PART)

Els sentiments en la residència – Primera Part

Entrar per la porta i ser absorbit per diferents sentiments que caminen surant per les diverses estades, en el riure de l’ancià, en la llàgrima d’una tristesa. Tot això forma part del dia a dia d’una residència.

Seguretat

La majoria dels ingressos en la residència venen buscant la seguretat que en la llar no tenen per diversos motius, ja siguin a nivell d’infraestructura o familiar. En la majoria de casos, els habitatges no estan adaptades a les mancances de mobilitat de l’ancià i això suposa un hàndicap a l’hora de poder prestar-los l’atenció necessària.

En l’aspecte familiar la seguretat no la trobem quan parlem d’ancians que viuen solos i les famílies, per més que vulguin, en moltes ocasions no poden ajudar-los les 24 hores.

Busquen una seguretat en els diversos aspectes que envolten a l’ancià.

Seguretat a l’hora de saber que si succeeix alguna cosa de nit, algú respondrà i podrà ajudar-lo en el que necessiti i prendre les decisions necessàries per al seu benestar.

Seguretat en la presa de la medicació. Moltes persones majors que viuen soles s’han de preocupar de complir la presa de les medicacions en els horaris que tenen establerts. En canvi, en la residència ja hi ha persones responsables que aquesta acció es dugui a terme, administrant, controlant i assegurant que la medicació pautada sigui la correcta i que el resident se la prengui.

Seguretat en els menjars. Els majors que viuen solos tendeixen a tenir poc apetit pel que l’haver de fer-se el menjar els suposa un treball enorme i costós pel que la decisió final és no menjar o fer-se una cosa mínima. El mateix ocorre aquí com en l’apartat anterior. S’emporten els horaris dels menjars estrictament, amb la qual cosa, cap resident es queda sense menjar. Se’ls guarda el menjar si es retarden per qualsevol circumstància, ja sigui una visita mèdica, una sortida… I se’ls atén a l’habitació si es troben malament.

La seguretat en la residència és una cosa que està a l’ordre del dia. Quant a la cura dels residents, englobant la medicació, l’assistència, la ingesta d’aliments, l’aspecte mèdic, la higiene… En definitiva, en què tots els aspectes de la vida diària quedin coberts, sentint-se tant el resident com els seus familiars segurs que tot es duu a terme.

Font:

Fotos https://pixabay.com/