Quins factors poden fer que una persona necessiti residir en un centre per a gent gran?

residencia centre persones grans

L’entorn adequat per a envellir és en la llar, encara que, en determinades ocasions, no és possible per les atencions que es necessiten, entre altres aspectes. En aquest cas, els centres per a gent gran són clau i un gran suport per a tota la família.

En una residència per a persones grans es proporciona el millor benestar, ja que es brinden grans serveis personalitzats i una atenció basant-se en el que es requereixi. Cada resident rep unes cures específiques, especialment en quan a l’assistència sanitària.

En la vellesa, és habitual trobar-se amb diferents problemes de salut, físics i mentals i, per això, els centres per a gent gran són un suport clau.

Per què es necessita una atenció personalitzada?

Existeixen molts factors (físics, psicològics i socials) que fan que, en arribar a una certa edat, es requereixi tenir al costat a un equip professional que ofereixi ajuda en aquest sentit.

Quant als factors físics, pot existir una deterioració del cos per envelliment, sofrir alguna malaltia neurodegenerativa i tenir una pèrdua parcial o total d’habilitats visuals, auditives o motrius.

En relació amb els factors psicològics, poden ser produïts pels trastorns de l’ànim i baixa autoestima, la depressió o les alteracions de memòria, quelcom que afecta molta població gran.

I, finalment, trobem els factors socials, que són aquells que afecten a tenir una falta d’atenció del seu entorn, a viure sols, a tenir una llar inadequada, etc.

Tot això, provoca que una persona pugui haver de residir en un centre per a persones grans, en el qual se sentirà respectada, volguda i recolzada en tot moment.

És important conèixer bé aquests aspectes per a poder donar el millor i que se senti a gust en el centre de gent gran. És a dir, una vegada identificats, és essencial analitzar quin tipus d’atenció requeriran per part del personal d’una residència per a cuidar ancians.

I, què pot oferir una residència a una persona gran?

Els centres residencials posen a la disposició dels usuaris diferents serveis enfocats a la seva persona, com ara una correcta alimentació. Basada en menús equilibrats i sans, realitzats per professionals de nutrició i especialistes geriàtrics, amb productes de gran qualitat i sabor.

Així mateix, realitzen relacions interpersonals estretes amb altres usuaris i amb el mateix equip de la residència. Rebre i donar afecte i socialitzar és molt positiu sempre.

Tenir al seu costat a professionals durant tot el dia els ajuda a obtenir major tranquil·litat i seguretat per si cauen i no es troben bé. En resum, estan en un entorn afable i en unes instal·lacions completament adaptades, sense barreres arquitectòniques i que poden controlar sense problema. I, per descomptat, tenen espais més reservats, com la seva habitació, on se senten com a casa.

També trobem moltes activitats que milloren la seva autoestima i la seva ocupació durant cada jornada, a més d’ajudar a la seva ment i al seu cos. Les residències compten amb tallers, gimnàs i ocupacions destinades a l’estimulació cognitiva.

En definitiva, un centre per a gent gran ha d’estar atent al que les persones puguin necessitar i proporcionar un suport integral, per a garantir el màxim benestar i que repercuteixi de manera òptima en la seva vida.

Residència a Barcelona per a persones grans

A Residència Barcelona cuidem cada resident perquè estigui a gust i analitzem quin factor ha fet que hagi d’estar amb nosaltres per a proporcionar-li una atenció més pròxima.

El nostre equip expert s’ocupa que cadascun d’ells se senti especial i únic i se centra, no sols en les seves necessitats, sinó en tot el que pot aportar i fer amb nosaltres.

Ajudem a crear un ambient social molt bo per a ells i junts, realitzar moltes activitats enfocades en el seu benestar.